Dom Seniora Pod Jesionami – placówka zapewniająca całodobową opiekę
osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.

Dom Seniora będzie spełniał warunki określone w :

1.  Ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. z 2008 r., Nr 115, poz. 728 z późn. zm.)

2.  Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania
i cofania zezwoleń 
na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki
zapewniającej całodobową opiekę. (Dz. U. Nr 86, poz. 739)

3.  Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania i cofania
zezwoleń na prowadzenie działalności statutowej placówki zapewniającej całodobową opiekę.
(Dz. U. Nr 86, poz. 740)

4.  Ustawie z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
(Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych z Łodzi i okolic do naszego domu opieki.

Oferujemy nasze usługi wszystkim zainteresowanym z miast: Łódź, Łowicz, Zgierz, Skierniewice, Sochaczew, Warszawa i okolic.